Kurss «Pārpilnības Manifestācija» – tās ir divas dziļi transformējošas dienas ar ThetaHealing®, kuru gaitā Jūs iemācīsieties radīt pārpilnību dažādās savas dzīves jomās.

Nepieciešamie priekšnoteikumi dalībai – apgūts Bāzes un Padziļinātais ThetaHealing® kurss un kurss “Dziļie izrakumi”.

Viss, kas ir mūsu dzīvē, ir mūsu vārdu, domu un rīcības atspulgs. Savukārt mūsu domas, vārdi un darbības atspoguļo mūsu pasaules redzējumu un pārliecības (tajā skaitā – neapzinātās). Un viss, ko mēs domājam un sakām, var nākt mums par labu vai arī – tieši otrādi. Piemēram, ja cilvēks pastāvīgi saka, ka ir nabadzīgs, tieši to viņš arī pievelk savā dzīvē. Ja cilvēks pastāvīgi domā un saka, ka viņš dzīvo finansiālā pārpilnībā, tad tā tas arī būs. Kurss Pārpilnības Manifestācija ir virzīts uz to pārliecību izgaismošanu, kuras bloķē Jūsu ceļu pārpilnībai, un šo pārliecību aizvietošanu ar citām – efektīvām pārliecībām.

Šis kurss ietver 100 pārpilnību bloķējošo pamatpārliecību sarakstu. Jūs iemācīsieties atrast pašas dziļākās neefektīvās pārliecības un aizvākt tās. Apgūsiet jaunas, pozitīvas emocijas, kas nepieciešamas, lai dzīvotu parpilnībā.

Ko Jūs uzzināsiet?

null
  • Kā izkristalizēt savas vēlmes
  • Kā svētīt naudu
  • Kā «izrakt» un novērst programmas, kuras aizšķērso ceļu bagātībai un pārpilnībai
  • To, ka pārpilnību bloķējošās programmas reti kad ir tieši saistītas ar naudu
  • Kas tas tāds – Dievišķais laika ritējums un Dievišķā pārpilnība, un kā dzīvot saskaņā ar to
  • Vai esat gatavs pieņemt bagātību savā dzīvē
  • Kā atklāt pārpilnību aizturošos blokus
  • Atbrīvosieties no bloku simta (Teta 100), kas traucē veidot tādu dzīvi, par kādu Jūs sapņojat
  • Iemācīsieties programmēt savus panākumus

Ko Jūs pratīsiet?

null

Apmācīt telpu

Atklāt savas vēlmes

Manifestēt no septītā esības plāna

Lejuplādēt nepieciešamās īpašības, spējas, jūtas

Pievilkt finansiālu labklājību

null

Mācību metodiskie materiāli iekļauti kursa cenā

Pēc kursa beigšanas Jūs saņemsiet Viannas Staiblas institūta THInK® Teta dziednieka starptautisko sertifikātu.

75% kursa laika veltīti praktiskām nodarbībām.

Pieraksts

null