5 dienu kurss, kas ir veltīts darbām ar ģenetiskām un vēsturiskām programmām, dziļajām zemapzīņas shēmām kas veido nepatikamas situācijas mūsu dzīvē. Izmainot tos, mēs mainām ne tikai sevi, mēs mainām mūsu ģimenes scenarīju un Pasauli. Tas ir nākamais solis darbā ar sevī un jespējā saprast ThetaHealing ļoti dziļā līmenī.

Nepieciešamie priekšnoteikumi dalībai – apgūts Bāzes un Padziļinātais ThetaHealing® kurss un kurss “Dziļie izrakumi”.

Šodien mēs dzīvojām unikālā Pasaulē: informācija, citas tautības un valodas, tehnoloģijas ir tūvāk nekā iepriekš. Tik daudz iespējas! Taču kā nepazaudēt sevī šajā vidē? Kā pieņemt jauno ar atverto sirdī, kā atrast savu sūtījumu?

Šajā kursā mēs strādāsim ar programmām, kas dzīvo mūsū asinī, mūsū DNS, par kuriem mēs varām pat nezināt. Taču tie ietekmē mūsu attiecības ar cilvēkiem, Pasauli, Dievu, pat ar savu ķermeni (piemēram, kad cilvēks grib notievēt, bet nesanāk, ļoti bieži viņām būs ģenetiskās programmās par to, ka būt lielām ir drošāk). Tas programmas veido mūsu viedokli par relīģijām, professijām, tautībām, naudu un citām lietām. Tāpēc Vianna ieteic šo kursu cilvēkiem, kuri grib attīrīt savu telpu un dzīvi no naida un priekšnosacījumiem, pieņemt šo Pasauli, nevīs bremzēt savu attistību. Manuprāt, pie mums Latvijā, kur jau ir tik daudz kultūru, relīģiju un viedokļu, un paliek arvien vairāk, tas ir īpaši nepieciešams!

Izējot šo kursu ir iepsējāms:

null
  • kļūt par “savējo” jebkurā vidē, ģimenē, korporācijā, valstī
  • uzlabot savu savu bērnu dzīvi, strādājot ar dzimtas līnijām un DNS
  • atļaut sev izmantot savas dziedniecības un maģiskās spējas, iekšējos resrsus
  • atvērt sirdi beznosacījuma mīlestībai un kļūt vēl laimīgāk!
  • beidzot atļaut sev apgūt citu valodu
  • jūsties viegli ar jebkādiem cilvēkiem (bagātem vai nabagiem, baltiem vai melniem utl), kas ir svarīgi, ja Jūsu darbs ir saistīts ar cilvēkiem ( piemēram tirdzniecība, konsultēšana, pat Teta dziedniecība)
  • uzlabot savu ārējo izskatu, izmainīt ķermeņa formas
  • Pieņemt sevi un mīlēt sevi
null

Mācību metodiskie materiāli iekļauti kursa cenā

Pēc kursa beigšanas Jūs saņemsiet Viannas Staiblas institūta THInK® Teta dziednieka starptautisko sertifikātu.

75% kursa laika veltīti praktiskām nodarbībām.

Pieraksts

null